Rychlé vyřízení a nejvyšší možná výkupní cena lesa a dříví!

Vykupujeme lesní pozemky a porosty za maximální možné ceny. Platba probíhá při podpisu smlouvy. Naše služby jsou komplexní. Působíme po celé ČR.
Potřebujete prodat nevyužitý les nebo dříví?
Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 604 200 914, pošlete e-mail na les.top@centrum.cz .

Vykupujeme:

  1. 1. dříví, tzv. prodej nastojato
  2. 2. les

1. Prodej dříví, tzv. prodej nastojato

V případě, že nemáte zájem prodávat lesní pozemky a chcete pouze zpeněžit dřevní hmotu v lese, máte možnost využít tzv. prodej nastojato. V tomto případě se jedná pouze o prodej dřevní hmoty (stromy potažmo dříví nacházející se na vašem lesním pozemku).
Při tomto typu prodeje jsou veškeré úkony ošetřeny smluvně (stav vašeho majetku po těžbě, opětovné zalesnění pozemku a veškeré potěžební úpravy.

2. Prodej lesa

Při prodeji lesa je důležité se seznámit se skutečným stavem vašeho majetku. Prvotní údaje vycházející z LHO (lesních hospodářských osnov) je nutné porovnat se skutečným stavem. Na základě venkovního šetření a posouzení je možné stanovit tržní cenu vašeho majetku v místě a čase obvyklou. Při venkovním posouzení je brán zřetel na zdravotní stav, dostupnost (poloha a přístupnost z lesních cest) a kvalitu jednotlivých dřevin. Při vlastním prodeji je nutné mít zajištěné všechny potřebné podklady pro úspěšný prodej a zápis do katastru nemovitostí. Pro podání daňového přiznání pro výpočet daně z převodu nemovitostí je nutné mít zpracovaný znalecký posudek. Výsledná daň pak činí 4% z vyšší ceny (odhadní nebo prodejní). Daňová povinnost je dle platné legislativy na prodávajícím, ale lze ji smluvně převést na kupujícího.
Veškeré tyto kroky při využití našich služeb vyřizujeme za Vás!