Těžba dřeva

Předmýtní úmyslná těžba

tzv. probírky v porostech. Provádí se za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Jedná se v podstatě o vyřezání nevhodně rostoucích stromů, tj. slabých, nebo uvolnění kvalitních stromů v hustě rostoucích skupinách.

Mýtní úmyslná těžba

Těžba zralých lesních porostů, které dosáhly tzv. mýtního věku a mohou se tedy vytěžit. Mýtní těžbou získává majitel lesa kvalitní dřevo.

Nahodilá těžba

Zpracování stromů napadených škůdci, vyvrácených nebo zlomených větrem nebo jinak poškozených.
Veškeré úmyslné těžby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou.

 

Poptávky a dotazy směřujte na tel. +420 604 200 914, nebo pošlete e-mail na les.top@centrum.cz .