Pěstební činnost

Zajišťujeme pěstební činnost pro soukromé vlastníky lesů po vytěžení dřeva, pro státní lesy, či právnické osoby. Nabízíme tyto služby:

  • přípravu ploch před zalesněním pro přirozené zmlazení, přípravu ploch pro přirozenou obnovu
  • odstraňování klestu a těžebních zbytků na plochách po těžbě dřeva
  • chemickou a mechanickou přípravu ploch určených k zalesnění
  • ochranu lesa proti buřeni (mechanicky ožínáním, chemicky postřikem herbicidy)
  • ochranu lesa proti škodám zvěří (oplocováním, nátěry repelenty)
  • ochranu lesa proti hmyzím škůdcům (postřikem chemickými látkami, aplikací feromonů)
  • výchovu lesních porostů (prostřihávkami, prořezávkami, probírkami)
  • obnova lesa (zalesňování veškerým sortimentem lesních dřevin)
  • ošetření kultur mechanické i chemické práce v ochraně kultur (ožínání, instalace rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu)
  • oplocování kultur (oplocování jak dřevěnými oplocenkami, včetně jejich výroby, tak i drátěným pletivem)